Αρχική   /  Υπηρεσίες   /  Φωτισμός

Φωτισμός

«Περισσότερο φως στην καλύτερη τιμή…». Η εταιρεία μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στον τομέα του φωτισμού.

Η Solarscape μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στον τομέα του φωτισμού (αρχιτεκτονικός φωτισμός, κτηριακός φωτισμός, αστικός φωτισμός, οδοφωτισμός, φωτισμός βασισμένος σε LED κλπ).

Η φιλοσοφία μας είναι «Περισσότερο φως στην καλύτερη τιμή…».

Δεν έχει σημασία η τεχνολογία και ο τύπος του λαμπτήρα (LED, NAV, CFL κλπ). Θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο τύπος που είναι ο τεχνοοικονομικά αποδοτικότερος για τη συγκεκριμένη χρήση.

Αστικός Φωτισμός & Οδοφωτισμός
Όσον αφορά στον αστικό φωτισμό και τον οδοφωτισμό η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

 1. Καταγραφή των υφιστάμενων συστημάτων οδοφωτισμού, η οποία περιλαμβάνει:
  • Αποτύπωση επί χάρτου της περιοχής (ηλεκτρονικό υπόβαθρο, που υπάρχει ελεύθερο και διαθέσιμο στο διαδίκτυο) όλων των ιστών, πίλλαρ, φωτιστικών σωμάτων.
  • Καταγραφή του είδους του φωτιστικού σώματος, του λαμπτήρα και της ονομαστικής ισχύος του συγκεκριμένου φωτιστικού.
 2. Καταγραφή των υφιστάμενων συστημάτων αρχιτεκτονικού φωτισμού ανάδειξης όψεων κτηρίων, η οποία περιλαμβάνει:
  • Αποτύπωση επί των σχεδίων του κτιρίου όλων των φωτιστικών σωμάτων.
  • Καταγραφή του είδους του φωτιστικού σώματος, του λαμπτήρα και της ονομαστικής ισχύος του συγκεκριμένου φωτιστικού.
 3. Δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού χάρτη του δικτύου αστικού φωτισμού και οδοφωτισμού.
 4. Πρόταση για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων υψηλής κατανάλωσης με φωτιστικά αποδοτικότερα, οικονομικότερα, και νέας τεχνολογίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αναφορικά με το είδος των λαμπτήρων, το μέγεθος και την ισχύ τους, με κύριους στόχους την εξοικονόμηση ενέργειας και την ποιοτική αναβάθμιση του φωτισμού.
 5. Πρόταση για την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης των εγκαταστάσεων φωτισμού.
 6. Χρηματοοικονομική ανάλυση Ενεργειακής Εξοικονόμησης των προτεινόμενων λύσεων φωτισμού ανά τύπο, σε συνδυασμό με την απαιτουμένη Μελέτη κόστους – οφέλους των προτεινόμενων λύσεων φωτισμού ανά τύπο, λαμβάνοντας υπόψη:
  • Την ασφάλεια των πολιτών
  • Την βελτιστοποίηση της ποιότητας φωτισμού, για την αποφυγή φωτορύπανσης
  • Την ελαχιστοποίηση του κόστους εγκατάστασης
  • Την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης
  • Την μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας

Κτηριακός Φωτισμός
Στα πλαίσια της προσπάθειας μείωσης των εκπομπών CO2 και ελαχιστοποίησης του ενεργειακού κόστους των κτηρίων, η εταιρεία μας εφαρμόζει τα απαιτούμενα κριτήρια σχεδιασμού και ελέγχου.
Με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, η εταιρεία μας παρέχει λύσεις οι οποίες μπορούν να εξοικονομήσουν μέχρι και το 80% της καταναλισκόμενης ενέργειας.