Αρχική   /  Υπηρεσίες   /  Ενέργεια   /  Παραγωγή Ενέργειας

Παραγωγή Ενέργειας

Η Solarscape ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμό, αδειοδότηση και κατασκευή έργων παραγωγής ενέργειας με έμφαση στον τομέα των ΑΠΕ.

Η Solarscape ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμό, αδειοδότηση και κατασκευή έργων παραγωγής ενέργειας με έμφαση στον τομέα των ΑΠΕ, και κυρίως στα Αιολικά Πάρκα και τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Με όπλο την εμπειρία και την γνώση των στελεχών της, η Solarscape έχει την υποδομή, την εμπειρία και τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, από την αρχική σύλληψή τους μέχρι και την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και συγκεκριμένα:

  1. Την εξεύρεση θέσεων για εγκατάσταση νέων έργων ΑΠΕ.
  2. Την μελέτη, σχεδιασμό και αξιολόγηση ενεργειακών έργων, σε συνδυασμό με την χωροταξική και περιβαλλοντική τους διείσδυση και ενσωμάτωση.
  3. Την ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και ευχέρεια στη χρήση λογισμικών ανάλυσης ενεργειακού (αιολικού, ηλιακού, υδρολογικού) δυναμικού και Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.
  4. Την διενέργεια προγράμματος μετρήσεων δυναμικού ανανεώσιμων πηγών, ενεργειακών μεγεθών και ευχέρεια στην εργασία πεδίου.
  5. Την εκπόνηση οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής για την κατασκευή έργων ΑΠΕ.
  6. Την σύνταξη φακέλων για αίτηση Άδειας Παραγωγής.
  7. Την σύνταξη φακέλων για άδεια εγκατάστασης.
  8. Την μελέτη σύνδεσης των έργων ΑΠΕ στο δίκτυο.
  9. Την κατασκευή έργων ΑΠΕ, είτε στο σύνολο της είτε σε μέρος αυτής.
  10. Την τεχνική αξιολόγηση υφιστάμενων έργων (technical due diligence) σε οποιοδήποτε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τεχνική αξιολόγηση, ενεργειακή αξιολόγηση, αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων του έργου, και έλεγχο βιωσιμότητας.