Αρχική   /  Υπηρεσίες   /  Ενέργεια

Ενέργεια

Οι ραγδαίες εξελίξεις των ενεργειακών τεχνολογιών, οι νέες προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής και οι σύγχρονες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας καθιστούν αναγκαία την σε βάθος εξειδίκευση στον τομέα της ενέργειας, που παρουσιάζει έντονο αναπτυξιακό – επενδυτικό χαρακτήρα.

Η Solarscape, χάρη στην άρτια ακαδημαϊκή κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία των στελεχών της, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

Παραγωγή Ενέργειας
  • Συμβατικές πηγές ενέργειας (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ.)
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, βιοκαύσιμα, «πράσινη βενζίνη» κλπ.)
  • Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής - Σύστημα Μεταφοράς – Δίκτυο Διανομής
Χρήσεις Ενέργειας
  • Ενέργεια και κτήρια (παθητικά και ενεργητικά συστήματα θέρμανσης - ψύξης, κτηριακές κατασκευές ελάχιστων απωλειών, συστήματα διαχείρισης ενέργειας κλπ.)
  • Ενέργεια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (θερμικές και ηλεκτρικές χρήσεις, συμπαραγωγή, ανάκτηση θερμότητας κλπ.)
  • Ενέργεια και μεταφορές (κίνηση με συμβατικά μέσα, ηλεκτρική κίνηση κλπ.)
Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας (συστήματα αυτομάτου ελέγχου, μετρητικά συστήματα, λογιστικές διαδικασίες)
  • Οικονομία και προγραμματισμός του ενεργειακού συστήματος