Αρχική   /  Προφίλ   /  Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Τα βασικά στελέχη της Solarscape είναι όλα Μηχανικοί με εμπειρία και εξειδίκευση κατάλληλη για να καλύψουν το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, για την κάλυψη μεγάλων έργων ή ειδικών αναγκών σε τεχνογνωσία έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτερο δίκτυο από εξωτερικούς συνεργάτες υψηλού επιπέδου και ιδιωτικές εταιρίες που παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες.

Μπογιατζής Δημήτρης

Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής (Παν. Πατρών 1999) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στις «Επιστήμες των Αποφάσεων» (νυν International MBA) (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2000) και μεγάλη (περισσότερα από δέκα χρόνια) επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων. Έχει σημαντική εμπειρία, επίσης, στην Ανάλυση Κόστους, σε Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας. Είναι αιρετό μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΤΕΕ (eTEE). Είναι ιδρυτικό μέλος και διαχειριστής της Mediascape ΕΠΕ.

Λαμπαδίτης Δημήτρης

Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Παν. Πατρών 2002) και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2004) και μεγάλη (περισσότερα από δέκα χρόνια) επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών. Είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ. Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, στην χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, στην εκπόνηση ενεργειακών μελετών και στον υπολογισμό παραγόμενης ενέργειας. Είναι ιδρυτικό μέλος της Mediascape ΕΠΕ και επικεφαλής του Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της εταιρίας.

Κουρνιώτης Κώστας

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (Παν. Πατρών 1998) με μεταπτυχιακό δίπλωμα σε «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2000) και δωδεκαετή επαγγελματική εμπειρία ως ελεύθερος επαγγελματίας στην εκπόνηση μελετών, σε κατασκευαστικά και ερευνητικά έργα. Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην αδειοδοτική διαδικασία τεχνικών έργων, στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για έργα ΑΠΕ, στην σύνταξη και παρακολούθηση ΣΑΥ-ΦΑΥ. Είναι Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Είναι ιδρυτικό μέλος της Mediascape ΕΠΕ.

Δρ. Διονυσία - Γεωργία Περπεριδου

Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2001) και έχει Διδακτορικό στον Αστικό Σχεδιασμό & Μεταφορές (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2010). Έχει δεκαετή πείρα στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών οδοποιίας. Έχει, επίσης εργαστεί ως Επιβλέπων Μηχανικός σε Ολυμπιακά Έργα και σε έργα κτηματογράσησης. Είναι μέλος του ΤΕΕ. Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή 2 της FIG (International Federation of Surveyors).

Τασούλα Γεωργία

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2010) με μεταπτυχιακό δίπλωμα σε «Δομοστατικός Σχεδιασμός & Ανάλυση των Κατασκευών» (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2012) και με αξιόλογη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών έργνω υποδομής, στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για έργα ΑΠΕ, καθώς και στην αδειοδοτική διαδικασία τεχνικών έργων. Είναι μέλος του ΤΕΕ.

Αυγέρης Ιωάννης

Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός (Παν. Πατρών 2008) με αξιόλογη εμπειρία ως ελεύθερος επαγγελματίας στη χωροθέτηση και διαστασιολόγηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και στην εγκατάσταση επί εδάφους και επί κτηρίων, καθώς επίσης και στην εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών. Έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. Είναι μέλος του ΤΕΕ.

Τσορμπατζής – Τσορμπατζόγλου Νικόλαος

Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος (Παν. Ιωαννίνων 2005) με μεταπτυχιακό δίπλωμα σε «Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος» (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Πανεπιστήμιο Πειραιά 2007) και πενταετή επαγγελματική εμπειρία ως ελεύθερος επαγγελματίας στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών (ΜΠΕ) σε έργα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και στην αδειοδοτική διαδικασία έργων ΑΠΕ. Έχει συμμετάσχει στα ερευνητικά προγράμματα «Energetische Nutzung von Biogasen und Restgasen in Brennstoffzellensystemen – Technische Anforderungen und ökologische/wirtschaftliche Bewertung» (Πολυτεχνείο Freiberg 2009) και «Potential of Implementing the Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Technology for Exploitation of Landfill Gas in Atiiki, Greece» (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2007).