Αρχική   /  Προφίλ   /  Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

Σκοπός της Solarscape είναι ο συνδυασμός και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του επιστημονικού υποβάθρου των στελεχών της για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων υψηλού επιπέδου σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς σε θέματα παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και διαχείρισης ενέργειας.