Αρχική   /  Υπηρεσίες   /  Περιβάλλον

Περιβάλλον

Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό τομέα της Solarscape, η οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών τόσο για δημόσια όσο και για ιδιωτικά τεχνικά έργα και δραστηριότητες

Στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού το άρτιας επιστημονικής εκπαίδευσης περιβαλλοντικό τμήμα της Solarscape εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες (κατηγορία 27), τόσο για δημόσια όσο και για ιδιωτικά τεχνικά έργα και δραστηριότητες. Ενδεικτικά εκπονούνται:

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
 • Ανάλυση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου και Ευθύνης
 • Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι (Πρόληψη και Έλεγχος Ρύπανσης)
 • Μελέτες Αποκατάστασης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Περιβαλλοντικά Προγράμματα, Προστασίας – Διαχείρισης – Ανάδειξης Περιοχών
 • Σύνταξη Φακέλων Χωροθέτησης, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Επανορθωτικών Μέτρων
 • Εκπόνηση και Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Στερεών & Υγρών Αποβλήτων
 • Άδειες Συλλογής, Μεταφοράς & Προσωρινής Αποθήκευσης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος ISO 9001:2008 & 14001:2004
 • Γεωχημικές, Υδρογεωχημικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες και Έρευνες (εδάφους, υπεδάφους, επιφανειακών και υπόγειων νερών κτλ)

Επιπρόσθετα, το περιβαλλοντικό τμήμα αποτελείται από πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, με βαθιά επιστημονική γνώση, ενήμερο για την περιβαλλοντική νομοθεσία και την ορθή ερμηνεία της, και τις εξελίξεις στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να παρέχει υποστήριξη στις μελέτες έργων υποδομών, καθώς και στις μελέτες πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, προκειμένου οι περιβαλλοντικές παράμετροι να λαμβάνονται υπόψη εξαρχής στο σχεδιασμό των έργων και όχι αποσπασματικά στο τέλος, με στόχο το τελικό αποτέλεσμα πέρα από ποιοτικό να είναι και κοινά αποδεκτό.